OPŠTI GRUPNI KURSEVI ENGLESKOG I NEMAČKOG JEZIKA

Nivo A1, A2 i B1

 Kursevi se plaćaju u 2 jednake rate. 1. rata se plaća pri rezervaciji termina dok se druga rata plaća na polovini kursa.

U cenu je uračunato ulazno testiranje, materijal za rad, online platforma sa materijalima za rad, sertifikat.

Prikazane cene su po polazniku za ceo kurs.

_

Nisi siguran/a koji je tvoj nivo znanja? Uradi ulazni test na našem sajtu!

Ulazni test se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Nakon urađenog i pregledanog pismenog testa sledi dogovor za usmeni deo.

Dnevni termini (od 7 do 15h)

RSD 28.200
ceo nivo

Redovna Grupa

– Od 4 do 6 polaznika

– 48 časova od 90 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 31.200
ceo nivo

Mini grupa

– 3 polaznika

– 48 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 38.400
ceo nivo

Kurs u paru

– 2 polaznika

– 48 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

Večernji termini (od 17 do 22h)

RSD 33.000
ceo nivo

Redovna Grupa

– Od 4 do 6 polaznika

– 48 časova od 90 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 37.200
ceo nivo

Mini grupa

-3 polaznika

– 48 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 44.400
ceo nivo

Kurs u paru

– 2 polaznika

– 48 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

Nivo B2 i C1

 Kursevi se plaćaju u 2 jednake rate. 1. rata se plaća pri rezervaciji termina dok se druga rata plaća na polovini kursa.

U cenu je uračunato ulazno testiranje, materijal za rad, online platforma sa materijalima za rad, sertifikat.

Prikazane cene su po polazniku za ceo kurs.

_

Dnevni termini (od 7 do 15h)

RSD 36.400
ceo nivo

Redovna Grupa

– Od 4 do 6 polaznika

– 56 časova od 90 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 39.900
ceo nivo

Mini grupa

– 3 polaznika

– 56 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 44.800
ceo nivo

Kurs u paru

– 2 polaznika

– 56 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

Večernji termini (od 17 do 22h)

RSD 42.000
ceo nivo

Redovna Grupa

– Od 4 do 6 polaznika

– 56 časova od 90 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 46.900
ceo nivo

Mini grupa

– 3 polaznika

– 56 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 51.800
ceo nivo

Kurs u paru

– 2 polaznika

– 56 časova od 60 minuta

– Materijali su uračunati u cenu

– Nastava 2 ili 3 puta nedeljno