Kursevi

Pre upisa na bilo koji od naših kurseva neophodno je da uradite ulazni test na našem sajtu.

Grupni opšti kursevi engleskog i nemačkog

 

Kursevi engleskog jezika i nemačkog jezika se organizuju za sve nivoe znanja. Kursevi
podrazumevaju rad na sve 4 jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i komunikacija), kao i
usavršavanje gramatike i opšteg vokabulara stranog jezika. Često nas pitate da li je fokus na
konverzaciji, sa zadovoljstvom ćemo vam reći da svaki čas u našem centru jeste čas sa
mnogo konverzacije, onoliko koliko nivo koji učite to omogućava. Proveravaćemo vaš
napredak i redovno vas obaveštavati o istom, putem pismene evaluacije, koju dobijate više
puta tokom kursa. Nastava kursa se održava 2 puta nedeljno za redovne kurseve ili 3 puta
nedeljno za poluintenzivne kurseve. Na kraju kursa radi se završni ispit i svi polaznici koji
uspešno polože dobijaju sertifikat o završenom kursu i mogu da nastave sa usavršavanjem.

ENGLESKI I NEMAČKI JEZIK

Kurs konverzacije

 

Posebno osmišljeni časovi na kojima ćete se osećati kao da ste na kafi sa prijateljima.
Koncept samog kursa konverzacije je takav da polaznici sve vreme obavljaju komunikaciju na raznorazne kreativne načine osmišljene od
strane profesora. Poboljšaćete sposobnost konverzacije kako u svakodnevnim neformalnim
situacijama tako i u poslovnom i formalnom okruženju. Cilj kursa je da aktiviramo Vaše već
stečeno znanje gde će profesor imati ulogu trenera koji će biti tu da Vam pomogne kada
negde ’’zapnete’’. Uslov za upis kursa konverzacije je da posedujete znanje engleskog jezika na B1
nivou. Na kraju kursa radi se završni ispit i svi polaznici koji uspešno polože dobijaju sertifikat o završenom kursu i mogu da nastave sa usavršavanjem.
Kurs traje 5 meseci.

Poslovni engleski

 

Svi znamo da je je engleski jezik najvažniji jezik globalne komunikacije i da je njegovo
znanje jedan od glavnih uslova za dobijanje posla.
Kurs poslovnog engleskog jezika organizujemo za sve nivoe znanja. Odličan je i za one sa
osnovnim znanjem koji žele da napreduju tako što će se fokusirati na stručne izraze i učiti uz
primere sa kojima se svakodnevno susreću na poslu. Fokus nije na gramatici već je
usmeren na učenje kroz simulacije stvarnih životnih situacija kako na poslu tako i na
putovanjima i slićno.Na kraju kursa radi se završni ispit i svi polaznici koji uspešno polože dobijaju sertifikat o završenom kursu i mogu da nastave sa usavršavanjem.
Kurs za svaki nivo traje 5 meseci.