KURS KONVERZACIJE

Grupni kursevi

_

Uslov za upis ovog kursa je da posedujete znanje engleskog jezika na B1 nivou.

Dnevni termini (od 7 do 15h)

RSD 20.000
ceo nivo

Redovna Grupa

-Od 4 do 6 polaznika

-40 časova od 90 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 22.500
ceo nivo

Mini grupa

-3 polaznika

-40 časova od 60 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 25.000
ceo nivo

Kurs u paru

-2 polaznika

-40 časova od 60 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

Večernji termini (od 17 do 22h)

RSD 25.000
ceo nivo

Redovna Grupa

-Od 4 do 6 polaznika

-40 časova od 90 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 29.000
ceo nivo

Mini grupa

-3 polaznika

-40 časova od 60 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 31.500
ceo nivo

Kurs u paru

-2 polaznika

-40 časova od 60 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

Nisi siguran koji je tvoj nivo znanja? Uradi ulazni test na našem sajtu!
Ulazni test se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Nakon urađenog i pregledanog pismenog testa sledi
dogovor za usmeni deo.