Individualni kursevi engleskog i nemačkog jezika

RSD 1.500
čas

A1 nivo

-Časovi traju 60 minuta

-Termini po dogovoru

-Paket od 10 časova iznosi 13.500 dinara

-U cenu paketa je uračunat i materijal za rad

RSD 1.600
čas

A2 ili B1 nivo

-Časovi traju 60 minuta

-Termini po dogovoru

-Paket od 10 časova iznosi 14.400 dinara

-U cenu paketa je uračunat i materijal za rad

RSD 1.700
čas

B2 ili C1 nivo

-Časovi traju 60 minuta

-Termini po dogovoru

-Paket od 10 časova iznosi 15.300 dinara

-U cenu paketa je uračunat i materijal za rad

RSD 1.600
čas

Poslovni ili kurs konverzacije

-Časovi traju 60 minuta

-Termini po dogovoru

-Paket od 10 časova iznosi 15.300

-U cenu paketa je uračunat i materijal za rad

Online opšti kursevi engleskog i nemačkog jezika

Uplate iz inostranstva se vrše u eurima na devizni račun.

_

A1, A2 ili B1 nivo

RSD 26.000
ceo nivo

Mini grupa

-3 polaznika

-48 časova od 60 minuta

-6 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 28.000
ceo nivo

Kurs u paru

-2 polaznika

-48 časova od 60 minuta

-6 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

B2 ili C1 nivo

RSD 30.000
ceo nivo

Mini grupa

-3 polaznika

-56 časova od 60 minuta

-7 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 32.500
ceo nivo

Kurs u paru

-2 polaznika

-56 časova od 60 minuta

-7 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

Online konverzacijski i poslovni engleski

Uplate iz inostranstva se vrše u eurima na devizni račun.

_
RSD 22.500
podnivo

Mini grupa

-3 polaznika

-40 časova od 60 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno

RSD 25.000
podnivo

Kurs u paru

-2 polaznika

-40 časova od 60 minuta

-5 meseci

-Materijali su uračunati u cenu

-Nastava 2 ili 3 puta nedeljno